Profilowanie: raport stosu wywołań
Procedura Czas (s)